LiljeNET
Fiberkabelandelslag - Valokaapeliosuuskunta


LILJENETS  HYPERSNABBA
100/100 Mbit/s  BREDBAND

OM LILJENET
LiljeNET fiberkabelandelslag
är ett i Liljendal den 11 oktober 2007 grundat fiberkabelandelslag med för närvarande 188 fastigheter som medlemmar.  Andelslaget har i samband med grävning av avloppsledningar och el-ledningar samt genom eget grävande installerat fiberkablar i Eskilom, Mickelspiltom, Drombom, Garpom, Embom och delar av Sävträsk och Söderby (områdena norr om Riksvägen) i Liljendal samt i Malmgård i Pernå och Grevnäs i Mörskom.  Totalt har fiberkabel dragits till ca 500 fastigheter/tomter i Liljendal, Mörskom och Pernå. 

Fibernätet har tagits i bruk i Eskilom, Kvarnforsen och Veckum området i december 2008, i Mickelspiltom i januari 2009, i Grevnäs i maj 2009 och i Drombom, Malmgård och västra delarna av Sävträsk i juni 2009.  Heikantbackens bostadsområde är i bruk sedan hösten 2009.  Garpom/Embom/Söderby/Malmgård/Tetom  (avloppsprojektområdet) har kopplats in till nätet i juli 2010.  Veckaby området kopplades till nätet i januari 2012.

I Liljendal centrum är nätet i gång på Rivägen, Solstigen, Krogarvägen, Axelsgränd,
Backgärdavägen, Bäckasgränd samt på en del av Herrgårdsvägen.

Vill du bli inkopplad till LiljeNET?
   

Meddela ditt namn och exakt adress via email
info@liljenet.fi eller ring 044-5410070.


HÄR HITTAR DU LILJENETS TÄCKNINGSOMRÅDE


Fibernätets nominella hastighet är 100/100 Mbit/s och månadsavgiften är 29,24 euro/månad

Ifall du redan är medlem i Liljenet (betalat 350,00 euro) och nu vill aktivera din fiberreservering så är det bara att sända ett email till
info@liljenet.fi eller ringa 044-5410070 och meddela detta. 

Aktuella anslutningsavgifter ser du här.ANSÖK OM MEDLEMSSKAP I LILJENET NU !

Du kan när som helst lämna in ansökan om att bli medlem i andelslaget / reservera en fiber för din fastighet för 350,00 euro.  Du kan också lämna in en ansökan om anslutning, anslutningsavgiften för en fastighet / lägenhet är 1650 euro.


 

 

Johtotieto maanalaisista rakenteistamme www.kaivulupa.fi -palvelusta 24/7.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Web Counter by TrafficFile.com